Activity

 • Kronborg Greer posted an update 8 months, 2 weeks ago

  Firmy oskarżone są zmuszanie użytkowników do udzielenia zgody na ukierunkowaną reklamę lub rezygnację z usług. W sytuacji, gdy strona korzysta z takich sposobów zbierania danych, administrator ma obowiązek poinformować Cię tym fakcie.
  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Wysokie kary przewidziane są za naruszenie praw podmiotów danych, takie jak przetwarzanie danych bez zgody, naruszenie prawa do bycia zapomnianym lub uzyskania informacji, transfer danych do państw trzecich itd. Wg opinii GIODO nie dotyczy to jednak danych wynagrodzeniu, które są uważane za dobro osobiste. może być cichy bohater nowych przepisów. RODO znajduje zastosowanie w ochronie danych osobowych osób fizycznych, których dane są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

  Procesorem) jest natomiast osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora. Wśród nich jest Facebook. Klient będzie mógł również poprosić Cię przekazanie jego danych osobowych innej firmie.

  Jestem pewien, że za jakiś czas kody do FB pojawią się pod nakrętkami jak kody do Play. Czy przetwarzasz dane osobowe w imieniu administratora danych? Związany z firmą od 2003 roku, na początku jako Kierownik Zespołu Księgowego, a potem jako Dyrektor Finansowo Administracyjny.

  Pytam którzy, na co słyszę, że nie może mi powiedzieć, bo jest ochrona danych osobowych. Dodatkowo w przypadku ostatniej procedury utworzony został wzór raportu naruszeniu danych osobowych.

  RODO dotyczy wszystkich przedsiębiorców, również tych prowadzących jednoosobowe działalności. będzie mógł nas poprosić takie dane dopiero wówczas, gdy zostaniemy przyjęci na stanowisko.

  Bazy te możesz pobrać w formacie CSV lub XLS i przetwarzać w celach marketingowych. Oczywiście jest to stawka maksymalna i w przypadku gabinetu dietetycznego nie należy się spodziewać tak wysokiej kwoty. Pozostając w sferze metafor związanych z higieną, może punktem odniesienia dla myślenia RODO powinny być przemiany społeczne spowodowane przez epidemię AIDS.